Informatii generale

Noi, Viessmann Climate Solutions SE (denumit în continuare „Viessmann” sau „noi” sau „al nostru”) ca parte a Grupului Viessmann, luăm în serios protecția datelor dumneavoastră personale și respectăm cu strictețe legile privind confidențialitatea. În special, aceasta include Regulamentul general privind protecția datelor, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare „GDPR”).
Această politică de confidențialitate oferă o imagine de ansamblu asupra tipului, sferei, scopului și temeiului juridic al colectării și utilizării datelor cu caracter personal în ceea ce privește

● ViCare și Vitotrol plus
● Interfețe de programare, așa-numitele API-uri (nu sunt disponibile în toate țările)
● Asistenți de vorbire (nu sunt disponibili în toate țările)

Date de contact ale operatorului de date:

Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: info@viessmann.com

Domeniul de aplicare al politicii de confidențialitate și termenii importanți

Domeniul de aplicare a politicii de confidențialitate

Această politică de confidențialitate se aplică pentru utilizarea aplicațiilor ViCare și Vitotrol plus (denumite în continuare „aplicații”; menționate individual „aplicația”) și a interfețelor de programare asociate, așa-numitele API-uri, pentru crearea de aplicații proprii (denumite în continuare „Aplicații”) sau, dacă este adresată doar una, „Aplicație”), precum și utilizarea asistenților lingvistici pentru controlul generatoarelor de căldură. Aplicațiile Viessmann pot conține linkuri către site-uri web ale altor furnizori cărora nu li se aplică această politică de confidențialitate.

Termeni

În continuare, colectarea, transmiterea, stocarea și alte utilizări ale datelor cu caracter personal sunt rezumate ca „prelucrare”. Grupul Viessmann include toate companiile afiliate ale Viessmann Climate Solutions SE. Acestea sunt cele pe care le putem influența într-un anumit mod. Date cu caracter personal înseamnă orice informație care vă face identificabil și include și alte date care sunt conectate la aceste informații.


Prelucrare în cadrul Grupului Viessmann

Următoarele entități ale grupului nostru vă vor prelucra datele în numele nostru:

● Viessmann Deutschland GmbH pentru vânzări și marketing
● Viessmann Climate Solutions Berlin GmbH pentru funcționarea site-urilor și a aplicațiilor noastre, precum și în scopuri de marketing
● Viessmann IT Service GmbH pentru operarea sistemelor back-end

Alte companii ale Grupului Viessmann pot prelucra datele colectate sau pot fi transferate către acestea, dacă:

■ v-ați dat consimțământul explicit și informat (de exemplu, nota în aplicație),
■ se întâmplă într-un scop specific și din cauza diviziunii muncii în cadrul Grupului Viessmann; au fost încheiate acordurile contractuale necesare în cadrul Grupului Viessmann,
■ datele sunt pseudonimizate și operatorul garantează că procesatorul nu poate de-pseudonimiza datele,
■ datele sunt anonimizate și, prin urmare, nu intră sub restricțiile legii privind confidențialitatea.

Transmiterea datelor cu caracter personal către companiile din grupul Viessmann Group și prelucrarea de către acestea se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 teză 1 lit. f GDPR), cu excepția cazului în care v-ați dat consimțământul. Grupul Viessmann are un interes în prelucrarea specializată bazată pe divizarea muncii. Au fost încheiate contracte de prelucrare a datelor cu toate aceste companii din grup, în conformitate cu articolul 28 GDPR.

Adresa IP

Adresa IP este identificatorul unic utilizat la nivel internațional al sursei conexiunii dumneavoastră la internet în momentul alocării de către furnizorul dumneavoastră de internet. Se compune din patru blocuri numerice separate (IPv4), dar pot exista și mai multe blocuri (iPv6). În general, ca utilizator privat, veți utiliza o adresă IP care nu rămâne aceeași, deoarece vi se atribuie temporar doar de către furnizorul dumneavoastră („adresă IP dinamică”). În cazul unei adrese IP atribuite permanent („adresă IP statică”), în principiu este posibilă alocarea clară a datelor utilizatorului. Cu excepția scopului de a urmări accesul neautorizat la aplicațiile noastre, nu folosim strict aceste date într-un mod personalizat. Le folosim numai în mod anonim pentru evaluare, ceea ce ne permite să stabilim care dintre paginile noastre web sunt accesate cel mai frecvent, de câte ori este accesată aplicația zilnic și informații similare.

Principiile procesării datelor de către aplicații

Datele colectate de aplicații sau introduse de dumneavoastră în timpul utilizării aplicațiilor sunt utilizate doar de noi și în scopurile menționate în această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care ne-ați dat consimțământul cu privire la un alt mod de prelucrare. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, trimițând un e-mail la: info-ro@viessmann.com.
Ștergerea și blocarea datelor dumneavoastră

Datele personale stocate vor fi șterse dacă vă revocați consimțământul, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului inițial și dacă nu există un alt temei legal pentru păstrarea datelor. Dacă datele trebuie păstrate pentru o perioadă legală de stocare, datele nu vor fi șterse, dar nu vor fi utilizate în alte scopuri în temeiul articolului 6 alineatul (1) 1 c GDPR. Nu suntem obligați să ștergem date anonime.

Transfer în țări terțe

Companiile Grupului Viessmann procesează / transmit datele furnizate de dumneavoastră în locații din Germania, Uniunea Europeană și țări terțe (de exemplu, SUA) care au un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu articolul 45 GDPR sau oferă garanții adecvate pentru protecție a datelor în conformitate cu articolul 46 GDPR.

Furnizarea voluntară de date

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin utilizarea acestor aplicații nu este, în general, nici impusă de lege, nici de contract. Nu sunteți obligat să divulgați date cu caracter personal în aceste aplicații. Cu toate acestea, furnizarea funcțiilor acestor aplicații necesită prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Prelucrarea automată a datelor în timpul utilizării aplicațiilor

Procesăm automat anumite date (fișiere serverlog) care sunt transferate pe serverele noastre. Aceasta include următoarele date:

■ sistemul de operare al dispozitivului mobil folosit
■ Adresa IP a dispozitivului mobil folosit
■ ora cererii serverului
■ ID-ul dispozitivului mobil

Pe de o parte, aceste prelucrări de date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru funcționarea aplicației și funcțiile acesteia și, prin urmare, pe baza articolului 6 (1) 1 f GDPR. Conform acestui temei juridic, prelucrarea datelor cu caracter personal este legală dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal. Interesul nostru legitim este în administrarea mai ușoară și capacitatea de a detecta și urmări hacking-ul. Vă puteți opune oricând la această prelucrare a datelor dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care se opun procesării datelor. Pentru a face acest lucru, puteți scrie un e-mail către responsabilul nostru cu protecția datelor. În niciun caz nu folosim datele pentru a trage concluzii la dumneavoastră ca persoană.
Fișierele jurnal ale serverului sunt șterse automat sau anonimizate în scopuri statistice după 30 de zile. Ne rezervăm dreptul de a stoca datele jurnalului mai mult, dacă există dovezi care sugerează că a avut loc accesul ilegal (cum ar fi încercarea de hacking sau așa-numitul atac DOS).

Prelucrarea datelor referitoare la comunicarea cu un generator de căldură

Scopul aplicației este de a controla și analiza generatoarele de căldură Viessmann și de controale suplimentare (individuale) de cameră.

1. De îndată ce un generator de căldură sau o comandă de cameră (individuală) a fost activată de aplicații printr-un anumit modul de comunicare (de exemplu, VitoConnect) datele de configurare și de funcționare ale acestora, jurnalul de erori și profilurile de temperatură (denumite în continuare date de încălzire) fi transferat pe serverele Viessmann situate în Uniunea Europeană și stocate acolo. Serverele sunt furnizate de Viessmann IT Service GmbH, care prelucrează datele pe baza contractului de procesare a comenzilor cu Viessmann. Aplicațiile colectează și utilizează aceste date pentru a furniza funcțiile aplicațiilor. Această prelucrare se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 b GDPR.

2. Datele sunt utilizate de Viessmann pentru a furniza funcții ale aplicației, pentru a crea notificări push (de exemplu, avertismente, întreținere, defecțiuni), pentru a crește siguranța operațională a sistemului, pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și pentru a corecta deficiențele. Această prelucrare se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 b GDPR. În plus, datele sunt utilizate pentru serviciul și dezvoltarea sistemului Articolul 6 (1) 1 f GDPR ne legitimează să facem acest lucru, deoarece interesul nostru legitim este îmbunătățirea sistemelor și produselor noastre. Vă puteți opune oricând la această prelucrare a datelor dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care se opun procesării datelor. Pentru a face acest lucru, puteți scrie un e-mail către responsabilul nostru cu protecția datelor.

3. Mai mult, datele sunt prelucrate pe baza unui contract de procesare a comenzilor cu Viessmann de către Viessmann Deutschland GmbH (Raport de vânzări și tehnic pentru inginerii de încălzire), VC / O GmbH (prelucrare în scopuri de analiză și marketing - dar numai dacă s-a dat consimțământul menționat mai jos) și Viessmann Heiztechnik GmbH (dezvoltarea aplicațiilor). Această prelucrare a datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 f GDPR. Interesul nostru legitim este dezvoltarea serviciilor și sistemelor noastre de către companii afiliate specializate.

4. Activarea serviciului: dacă ați activat funcția corespunzătoare în aplicații, datele de încălzire și datele de la comenzile camerei (individuale), adresa generatorului de căldură, numele și numărul de telefon și alte date de contact sunt transmise unui tehnician de service care pe care l-ați activat în aplicații. Puteți anula această activare în orice moment în aplicații și astfel puteți opri transferul de date. Baza legală pentru aceasta este consimțământul dvs., art. 6 alin. 1 teză 1 a GDPR. Dacă ați încheiat alte contracte (de ex. Contracte de întreținere sau prelungiri de garanție) cu inginerul dumneavoastră de încălzire și / sau Viessmann, poate fi necesar ca datele menționate mai sus să fie transmise către inginerul de încălzire și / sau Viessmann în scopul monitorizării sistemul și pentru măsuri care trebuie derivate din acest lucru (de exemplu, să contactați inginerul termic și să remediați defecțiunile). În acest scop, funcția de transmitere a datelor descrisă mai sus poate fi activată la cererea tehnicianului de service autorizat sau a Viessmann ca parte a versiunii de service pe durata contractului, chiar dacă nu ați realizat o versiune în aplicație. Temeiul juridic pentru aceasta este un contract între dumneavoastră și comerțul specializat autorizat și / sau Viessmann, art.6 alin. 1 teză 1 b GDPR.

5. Geofencing ViCare (dacă este oferit în țara dumneavoastră.): dacă ați activat funcția corespunzătoare în aplicația ViCare, atunci când un utilizator trece o margine setată individual (= distanța în km de locația sistemului geografic), una sau, în cazul dintre co-utilizatori, mai mulți indicatori sunt transmise serverelor Viessmann pentru a executa funcții de control pe baza acestui lucru și a trimite semnale corespunzătoare, de exemplu către generatorul dvs. de căldură. În acest context, Viessmann nu stochează date de localizare, ci doar momentul în care este depășită limita pe care ați specificat-o. Nu este posibil ca Viessmann să vă stabilească locația din datele disponibile. Viessmann folosește, de asemenea, datele pentru a calcula potențialul suplimentar pentru optimizarea sistemului dumneavoastră de la obiceiuri (prezență și absență) și alte setări / date ale unităților și pentru a vă pune la dispoziție aceste informații. Baza legală pentru aceasta este consimțământul dvs., art. 6 alin. 1 teză 1 a GDPR. Puteți dezactiva această funcție în aplicația ViCare în orice moment și astfel puteți opri transferul de date. Dezactivarea este, de asemenea, retragerea declarației dvs. de consimțământ. Vă rugăm să rețineți că, dacă sunteți utilizatorul principal al aplicației ViCare și ați activat funcția „Geofencing”, veți avea acces la prezența și absența tuturor utilizatorilor activi. Toți ceilalți utilizatori de aplicații trebuie să fie informați cu privire la acest fapt înainte de a fi activate sau înainte de a activa „geofencing”.

6. În aplicație, este posibil să aprobați alți utilizatori pentru generatorul dumneavoastră de căldură. După aprobare, datele de încălzire vor fi transferate și de la generatorul de căldură către acești utilizatori. Puteți retrage această aprobare în aplicație în orice moment și, prin urmare, transferul de date se oprește. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră., articolul 6 (1) 1 a GDPR.

7. În unele țări, Viessmann oferă opțiunea de a utiliza asistenți lingvistici (de exemplu, Amazon Alexa) pentru a controla sursele de căldură. Puteți achiziționa extensia necesară (de exemplu, Alexa Skill) de la furnizorul dumneavoastră. de asistent lingvistic și o puteți instala pe dispozitivul terminal respectiv. După introducerea datelor de autentificare, asistentul vocal este conectat la generatorul dumneavoastră de căldură și comunică prin intermediul componentelor cloud necesare ale sistemului asistent vocal și al Viessmann. Viessmann nu are nicio influență asupra prelucrării datelor dumneavoastră de către furnizorul sistemului de asistență vocală selectat.De aceea, vă rugăm să respectați reglementările lor privind protecția datelor. Din sistemul de asistență vocală pe care îl utilizați, primim date despre dacă și cum utilizați asistentul vocal cu produsele noastre. Baza legală pentru prelucrarea datelor de către noi este contractul încheiat între dumneavoastră și noi pentru achiziționarea extensiei (intermediat prin intermediul furnizorului sistemului dvs. de asistență lingvistică), art. 6 Paragraful 1 Sentința 1 b GDPR. Dezactivând sau dezinstalând extensia, aveți opțiunea de a întrerupe conexiunea asistentului vocal la cazanul dumneavoastră și, astfel, transmiterea datelor către Viessmann în orice moment.

8. Utilizarea și transferul datelor pseudonimizate (pe baza contractelor de prelucrare a comenzilor) are loc în următoarele scopuri: îmbunătățirea siguranței și eficienței instalației, eliminarea erorilor și pentru dezvoltarea serviciilor și sistemelor. Rezultatele analizelor pot fi transferate către Viessmann și alte companii ale Grupului Viessmann. Aceștia pot de-pseudonimiza și utiliza datele în conformitate cu condițiile de utilizare și această notă de confidențialitate. Pseudonimizarea înseamnă că o terță persoană și alte companii din Grupul Viessmann nu pot conecta datele despre instalație la o anumită persoană. Datele personale (de exemplu, numele, adresa) nu vor fi transferate. Viessmann se asigură că nicio altă companie nu are acces la datele pseudonimizate în afară de cele menționate mai sus. Această prelucrare a datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 f GDPR. Interesul nostru legitim este dezvoltarea serviciilor și sistemelor noastre.

9. Utilizarea și transmiterea posibilă către alte companii și terțe părți a datelor anonimizate se realizează în scopul îmbunătățirii siguranței instalațiilor și sistemelor, îmbunătățirea eficienței sistemului, eliminarea erorilor și îmbunătățirea dezvoltării serviciilor și sistemelor. Anonimizat înseamnă că alte persoane nu pot reconstitui conexiunea personală a datelor. Datele personale (de exemplu, numele, adresa) nu vor fi transferate. Nu este necesară o bază legală pentru prelucrarea datelor anonimizate.

Datele anonimizate nu sunt șterse. Alte date sunt stocate atâta timp cât aveți contul dumneavoastră de utilizator. Dacă vă ștergeți contul, datele sunt încă stocate, dacă există un motiv legal pentru păstrarea datelor.

Prelucrarea datelor referitoare la contul de utilizator

În procesul de înregistrare, ne furnizați datele pe care le folosim pentru funcționarea aplicațiilor. Aceasta include adresa dumneavoastră de e-mail, adresa, numele și numărul de telefon. Această prelucrare a datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 b GDPR, deoarece este necesar pentru îndeplinirea contractului.

Datele contului de utilizator vor fi șterse dacă închideți contul și dacă datele nu sunt necesare din orice alt motiv legal. Conținutul postărilor comunității dvs. va fi anonimizat în cadrul „comunității Viessmann“. Prin urmare, nu mai este posibil să atribuiți aceste postări persoanei dvs.

Publicitate

Viessmann utilizează e-mailul dumneavoastră și datele colectate prin utilizarea aplicațiilor în scopul publicității. Prin urmare, primiți informații despre produse și alte reclame și veți fi, de asemenea, interogați pentru cercetări de piață. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dvs., articolul 6 (1) 1 a GDPR. Vă puteți retrage consimțământul pentru viitor în orice moment.

Dacă ați fost de acord în mod expres, numărul dumneavoastră de telefon poate fi utilizat de Viessmann în scopul de a furniza informații despre produs și alte reclame și în scopuri de cercetare de piață. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dvs., articolul 6 (1) 1 a GDPR. Vă puteți retrage consimțământul pentru viitor în orice moment.

Viessmann are dreptul să transfere datele necesare unor terțe persoane pentru a le permite să facă publicitatea menționată. Prin urmare, Viessmann a încheiat un acord de prelucrare a comenzilor cu aceste terțe persoane.

Informații generale și reglementări pentru aplicații

Utilizarea Firebase

Viessmann folosește instrumentul de analiză Firebase de la Google în aplicații pentru a analiza comportamentul dumnatunci când utilizați aplicațiile. Datele furnizate și utilizate sunt colectate și stocate într-o formă complet anonimă. În conformitate cu articolul 46 GDPR, am convenit cu Google LLC să aplicăm clauzele contractuale standard ale UE. Aceste date vor fi stocate după anonimizarea completă în SUA. Baza legală pentru aceasta este art. 6 alin. 1 f GDPR. Interesul nostru legitim este să analizăm utilizarea aplicațiilor noastre și să le îmbunătățim și să le dezvoltăm în continuare. Puteți dezactiva transmiterea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google în setările APP.

Utilizarea Fabric și Crashlytics

În ViCare, Viessmann folosește instrumentul dezvoltator Google Fabric pentru a evalua utilizabilitatea și interacțiunea utilizatorului în cadrul aplicației. Datele furnizate și utilizate sunt colectate și stocate complet anonim. În conformitate cu articolul 46 GDPR, am convenit cu Google LLC să aplicăm clauzele contractuale standard ale UE. Baza legală pentru utilizarea Fabric și Crashlytics este art. 6 alin. 1 f GDPR. Utilizarea Fabric se bazează pe analiza justificată a interesului, dezvoltarea ulterioară, îmbunătățirea, optimizarea, siguranța ViCare și servește îmbunătățirii continue a ViCare și a serviciilor și serviciilor conexe. Vă puteți opune oricând la această prelucrare a datelor dacă există motive în situația dvs. particulară care se opun prelucrării datelor. Pentru aceasta, pur și simplu trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor.

În ViCare, Viessmann folosește instrumentul pentru dezvoltatori Crashlytics, furnizat de o filială deținută integral de Google LLC, pentru a evalua utilizabilitatea și interacțiunea utilizatorului în cadrul aplicației. Acest instrument oferă informații despre utilizarea aplicației, precum și informații utile despre blocări neprevăzute sau alte defecțiuni ale aplicației și ajută Viessmann să corecteze orice erori. Baza legală pentru aceasta este art. 6 alin. 1 f GDPR. În timpul prelucrării, datele sunt transferate în SUA protejate prin aplicarea clauzelor contractuale standard ale UE convenite cu Google LLC în conformitate cu articolul 46 GDPR. Vă puteți opune oricând la această prelucrare a datelor dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care se opun procesării datelor. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor.
Utilizarea cookie-urilor pentru autentificare

Aplicațiile folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere text care oferă autentificarea utilizatorului pentru fiecare autentificare. Cookie-ul este stocat pe dispozitivul mobil și șters după fiecare deconectare. Această prelucrare a datelor se bazează pe articolul 6 alineatul (1) 1 b GDPR, deoarece este necesară pentru îndeplinirea contractului.

Informații privind drepturile persoanelor vizate

Această parte a declarației privind protecția datelor oferă informații suplimentare despre modul în care vă puteți exercita drepturile ca persoană vizată față de Viessmann. Exercitarea drepturilor dvs. poate duce la o funcționalitate a aplicațiilor.

Identitatea ta

Pentru a respecta drepturile GDPR afectate, ar putea fi necesar ca Viessmann să solicite informații suplimentare pentru a vă dovedi identitatea în cazurile de date cu caracter personal colectate pe bază de relații contractuale pe bază de eșantion aleatoriu sau în caz de îndoieli justificate. Acest lucru este valabil mai ales dacă o cerere de informații este disponibilă în formă electronică, dar detaliile expeditorului nu dezvăluie identitatea unei persoane fizice în cauză.

Drepturile tale

● să solicitați informații despre datele dumneavoastră personale prelucrate de noi în conformitate cu articolul 15 GDPR. În special, puteți solicita informații despre scopurile prelucrării, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dumneavoastră, perioada de stocare planificată, existența dreptului la rectificare, ștergere, restricție de prelucrare sau obiecție, existența unui drept de apel, originea datelor dvs., dacă acesta nu a fost colectat de noi și existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea și, dacă este cazul, informații semnificative despre detaliile sale;

● să solicite imediat corectarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete stocate de noi în conformitate cu articolul 16 GDPR;

● să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale stocate de noi în conformitate cu articolul 17 GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmare, exercitare sau apara pretentiile legale;

● în conformitate cu articolul 18 din GDPR, să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastrăcu caracter personal dacă contestați exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dar refuzați să ștergeți datele și nu mai avem nevoie de date, ci dacă aveți nevoie pentru a susține, exercita sau apăra revendicări legale sau dacă ați formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul 21 din GDPR;

● să primească, în conformitate cu articolul 20 GDPR, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, actual și lizibil de mașină sau să solicitați transmiterea către o altă persoană responsabilă;

● În măsura în care prelucrăm date pe baza temeiului legal prevăzut la articolul 6 alineatul (1) 1 f GDPR („interes legitim”), vă puteți opune oricând la această prelucrare a datelor dacă există motive care există în situația dvs. particulară și care vorbesc împotriva procesării datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să contactați:

Responsabil cu protecția datelor: Viessmann Group
Coordonator pentru protecția datelor al Grupului Viessmann
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

● În conformitate cu articolul 7 alineatul (3) GDPR, puteți revoca în orice moment consimțământul dumneavoastră, drept urmare, nu vom mai avea voie să continuăm procesarea datelor pe baza acestui consimțământ în viitor.

Vă puteți revoca consimțământul prin intermediul widerruf@viessmann.com

● În plus, aveți dreptul de a depune o reclamație la orice autoritate de reglementare în conformitate cu articolul 77 GDPR. De exemplu, puteți contacta următoarea autoritate de reglementare din locul de reședință obișnuit sau sediul companiei noastre sau autoritatea din țara dumneavoastră:

Responsabil cu protecția datelor:
Viessmann
România/Jud. Brașov/Ghimbav – 507075
DN1, KM 174 + 941, Nr. 2
Telefon: 0040 268 407 800
Fax: 0040 268 407 840
E-mail: info-ro@viessmann.com

Detalii de contact

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Prin urmare, suntem întotdeauna disponibili pentru a răspunde la întrebările referitoare la prelucrarea datelor personale. Dacă aveți întrebări la care această declarație de protecție a datelor nu a putut răspunde sau dacă doriți informații mai detaliate cu privire la orice punct, vă rugăm să ne contactați:

Responsabil cu protecția datelor: Grupul Viessmann
Coordonator pentru protecția datelor al Grupului Viessmann
Viessmannstraße 1
D-35108 Allendorf (Eder)
Telefon: +49 6452 70-0
Telefax: +49 6452 70-2780
E-mail: datenschutz@viessmann.com

Informații de siguranță

Ne străduim să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal utilizând mijloace tehnice și organizaționale în așa fel încât să nu fie accesibile terților. Când comunicați prin e-mail, securitatea completă a datelor nu poate fi garantată, așa că vă recomandăm să trimiteți informații confidențiale prin poștă.

ViCare_Vitotrol Plus_Version_3.6