ViCare- ja Vitotrol plus -tuotteita koskeva tietosuojalauseke (Saksa)+

Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder) ("Viessmann"), suhtautuu henkilötietojesi suojaamisen erittäin vakavasti ja noudattaa tiukasti tietosuojalainsäädännön määräyksiä.

Tämä tietosuojalauseke koskee sovelluksia ViCare ja Vitotrol plus ("sovellukset" tai jos kyseessä on vain toinen "sovellus"). Viessmann-sovellukset voivat sisältää linkkejä muiden tahojen verkkosivuille, joille tietosuojalauseke ei ulotu.
Henkilötietojen kerääminen, välittäminen, tallentaminen, käsittely ja muu käyttäminen sisältyvät jäljempänä myös käsitteeseen "käsittely".
Tietosuojalauseke antaa yleiskuvan siitä, mitä tietotyyppejä sovellukset käyttävät mihinkin tarkoitukseen.

Sovellusten tietojen käsittelyn periaatteet

Sovellusten keräämiä tietoja tai sovelluksen käytön yhteydessä antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojalausekkeessa mainittuihin tarkoituksiin eikä niitä anneta muille osapuolille, paitsi jos olet antanut siihen asianmukaisen suostumuksesi. Voit milloin tahansa perua tietosuojalainsäädännön mukaisen suostumuksesi. Suostumuksen peruutus on mahdollista milloin tahansa sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@Viessmann.de.
Tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun perut tallennusta koskevan suostumuksesi tai kun tietoja ei enää tarvita niiden tallennukseen liittyvään tarkoitukseen tai kun niiden tallentaminen ei muista lainsäädännöllisistä syistä ole sallittua. Jos tietojen säilyttämiselle on määrätty lainsäädännössä määräaika, tietoja ei poisteta, mutta niiden muu käyttö estetään. Anonymisoituja tietoja ei ole pakko poistaa.

Automaattinen tietojenkäsittely sovellusten hakemisessa näyttöön

Käsittelemme automaattisesti niin sanottujen palvelinlokitiedostojen tiedot, joita sovellukset välittävät palvelimellemme. Tämä on teknisesti välttämätöntä sovellusten toiminnan kannalta ja sen tarkoituksena on ainoastaan valmistella sovellusten kaikki toiminnot. Seuraavat tiedot tallennetaan automaattisesti palvelimenlokitiedostoihin:

  • Loppumobiililaitteessa käytetty käyttöjärjestelmä
  • Mobiililaitteesi IP-osoite
  • Palvelinkyselyn kellonaika
  • Loppumobiililaitteen laitetunnus
Näitä tietoja ei yhdistetä muista lähteistä saatuihin tietoihin.
 
 

IP-osoite

IP-osoite on maailmanlaajuisesti voimassa oleva, Internet-ylläpitäjän käyttöhetkellä antama yksiselitteinen Internetiin pääsysi lähteen tunnus ja se koostuu tällä hetkellä tavallisimmassa muodossa (IPv4) neljästä pisteillä erotullusta numeroryhmästä. Yleensä et yksityisenä käyttäjänä käytä muuttumatonta IP-osoitetta, sillä Internet-ylläpitäjä kohdistaa sen vain väliaikaisesti (niin sanottu "dynaaminen IP-osoite"). Pysyvästi kohdistetulla IP-osoitteella (niin sanottu "staattinen IP-osoite") käyttäjätietojen yksiselitteinen kohdentaminen on periaatteessa mahdollista. Internet-tarjontamme luvattomien käyttöyritysten seuraamisen lisäksi emme käytä tietoja henkilöön liittyen, vaan analysoimme niiden pohjalta anonyymisti vain, mitkä Internet-sivumme ovat suosituimpia, kuinka monta käyttöä on päivittäin jne.

 

 

Tietojen käsittely lämmöntuottajan tiedonvaihdon yhteydessä

Sovellusten tarkoituksena on Viessmann-lämmöntuottajien ohjaus ja analysointi. Heti kun lämmöntuottaja on aktivoitu käyttäjän sovelluksessa asianmukaisten tiedonvaihtokomponenttien avulla (esim. VitoConnect), sen lämpötilan vaihtelua koskevat konfigurointi- ja käyttötiedot, vikamuisti ja konfiguraatioasetukset (koottuna "lämmitystiedot") siirretään ja tallennetaan Viessmannin palvelimelle, joka sijaitsee Euroopan unionin alueella. Palvelinta ylläpitää sopimustietojen käsittelyn osalta Viessmann Werke GmbH & Co KG:n valtuuttama Viessmann IT Service GmbH. Sovellus lukee tiedot ja antaa ne sekä kyseisiin tietoihin perustuvat toiminnot käyttöön.

Käyttäjätilin luomisen yhteydessä annat suostumuksesi siihen, että lämmitystietoja saa käyttää ja ne saa antaa eteenpäin seuraavalla tavalla:

  1. Tietoja käytetään sovelluksen toimintojen valmisteluun, Push-ilmoitusten (esim. ohjeet, huolto, häiriö) luomiseen, laitteiston käyttöturvallisuuden parantamiseen, laitteiston tehon parantamiseen, häiriöiden korjaamiseen sekä palveluiden ja laitteiston kehittämisen parantamiseen pitkäaikaisella tutkimuksella. Näin ollen Viessmann Werke GmbH & Co KG käsittelee tietoja sovelluksen käyttämistä varten. Lisäksi tietoja käsittelevät toimeksiantoon liittyvien tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen perusteella Viessmann Werke GmbH & Co KG:n valtuuttamat Viessmann Deutschland GmbH (myynti ja lämmitysvalmistajien tekninen tuki) ja Viessmann Heiztechnik GmbH (sovelluksen jatkokehitys).
  2. Jos olet aktivoinut sovelluksessa vastaavan toiminnon, lämmitystiedot, lämmöntuottajan osoite, nimesi ja puhelinnumerosi välitetään työntekijälle, jonka olet hyväksynyt sovelluksessa. Voit milloin tahansa poistaa hyväksynnän sovelluksesta ja pysäyttää näin tietojen siirron.
  3. Voit lisätä sovelluksessa muita sovelluksen käyttäjiä omaan lämmöntuottajaasi. Lisäämisen jälkeen kyseisen lämmöntuottajan lämmitystiedot välitetään myös näille käyttäjille. Voit milloin tahansa poistaa hyväksynnän sovelluksesta ja pysäyttää näin tietojen siirron.
  4. Tietoja voidaan käyttää ja mahdollisesti antaa eteenpäin täysin pseudonymisoidussa muodossa laitteiston käyttöturvallisuuden parantamista, laitteiston tehokkuuden parantamista, häiriöiden korjaamista sekä palveluiden ja laitteiston kehittämisen parantamista varten, jonka suorittaa Viessmann Werke GmbH & Co KG:n valtuuttama muu Viessmann-yhtiön yritys (toimeksiantoon liittyvien tietojen käsittelyä koskeva sopimus). Näiden analyysien tuloksia voidaan siirtää Viessmann Werke GmbH & Co. KG:hen ja Viessmann-yhtiön muihin yrityksiin, joissa ne voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoon ja joissa niitä voidaan käyttää sovelluksen käyttöehtojen ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Pseudonymisoitu tarkoittaa, että kolmannet osapuolet tai Viessmann-yhtiön muut yritykset eivät pysty yhdistämään laitteistotietoja henkilöön. Henkilötietoja (kuten nimeä, osoitetta ja laitteiston käyttäjää) ei luovuteta eteenpäin. Viessmann takaa, että alkuperäiseen muotoon palautettuihin (depseudonymisoituihin) tietoihin eivät pääse käsiksi muut kuin edellä mainitut yhtiöön kuuluvat yritykset.
  5. Tietoja voidaan käyttää ja mahdollisesti antaa eteenpäin täysin anonymisoidussa muodossa laitteiston käyttöturvallisuuden parantamista, laitteiston tehokkuuden parantamista, häiriöiden korjaamista sekä palveluiden ja laitteiston kehittämisen parantamista varten, jonka suorittaa jokin toinen Viessmann-yhtiön yritys tai ulkopuolinen yritys. Anonymisoitu tarkoittaa, että kolmannet osapuolet ja Viessmann eivät pysty yhdistämään laitteistotietoja sinuun henkilönä nyt eikä jälkikäteen. Henkilötietoja (kuten nimeä, osoitetta ja laitteiston käyttäjää) ei luovuteta eteenpäin.
  6. Henkilötietoja voidaan käyttää myös takuutapausten tarkastamiseen ja Viessmannin suojaamiseen epäoikeudenmukaisilta vaatimuksilta.

Tietojen käsittely käyttäjätilin yhteydessä

Käyttäjätilin luomisen yhteydessä annat suostumuksesi antamiesi tietojen käyttämiseen sovelluksen käytössä. Nämä tiedot sisältävät sähköpostiosoitteesi, lämmöntuottajasi osoitteen sekä nimesi ja puhelinnumerosi.

Suostumuksen antamisen jälkeen Viessmann Werke GmbH & Co KG saa käyttää antamaasi sähköpostiosoitetta ja sovelluksen saamia tietoja tuotetietojen, mainosten sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin liittyvien kyselyiden lähettämiseen, kunnes perut suostumuksesi. Suostumuksen peruminen on mahdollista milloin tahansa.
Jos olet antanut nimenomaisen suostumuksesi, voi Viessmann Werke GmbH & Co KG käyttää myös puhelinnumeroasi tuotetietojen ja mainosten lähettämiseen sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin liittyviin kyselyihin. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa.
Viessmann Werke GmbH & Co KG:lla on oikeus toimeksiantoon liittyvien tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen puitteissa antaa kolmannen osapuolen tehtäväksi markkinointitoimenpiteitä puhelimitse ja sähköpostitse Viessmann Werke GmbH & Co KG:n ohjauksessa sekä antaa tietosi eteenpäin tätä tarkoitusta varten.

AppSee- ja Firebase-työkalujen käyttö

Viessmann käyttää sovelluksissa AppSee- ja Firebase-analyysityökaluja, joiden avulla analysoidaan käyttäytymistäsi sovelluksen käytön yhteydessä. Nämä käytettävissä olevat ja käytetyt tiedot kerätään ja tallennetaan täysin anonyymisti. Näiden tietojen tallennus saattaa tapahtua (täydellisen anonymisoinnin jälkeen) myös Saksan ja Euroopan unionin ulkopuolella.
 

Evästeiden käyttö

Sovellukset käyttävät evästeitä, ts. tekstitiedostoja, jotka luodaan jokaisella sisäänkirjautumisella käyttäjän tunnistamiseksi ja jotka tallennetaan loppulaitteelle ja poistetaan jälleen, kun kirjaudutaan ulos käyttäjätililtä.

Tiedonsaantioikeus, poistaminen

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoa sinuun liittyvistä tallennetuista tiedoista, niiden alkuperästä ja kerääjästä sekä tallennuksen tarkoituksesta. Lisäksi on lakimääräysten mukainen oikeus henkilötietojen oikaisemiseen, estämiseen ja poistamiseen.

Muita tietoja

Luottamuksesi on meille tärkeää. Sen vuoksi olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiisi, jotka koskevat henkilötietojesi käsittelyä. Jos sinulla on kysymyksiä, joihin tietosuojalauseke ei anna vastauksia, tai jos haluat lisätietoja jostakin kohdasta, ota meihin yhteyttä:

Vastuussa oleva taho tietosuojalainsäädännön mukaisesti
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Puhelin: +49 6452 70-0
Faksi: +49 6452 70-2780

Sähköposti: datenschutz@viessmann.de

Turvaohje

Huolehdimme kaikin teknisin ja organisatorisin keinoin siitä, että tallennamme henkilötietosi sillä tavalla, etteivät ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi. Sähköpostitse tapahtuvissa yhteydenotoissa emme voi taata täydellistä tietosuojaa, joten suosittelemme käyttämään luottamuksellisissa tiedoissa kirjepostia.

ViCare/VitotrolPlus_PP_FI_fi Version 1.0